Wat vooraf ging

In 2010 werd een inventaris gemaakt van authentieke volksliedjes die tijdens lokale feesten (communies, trouwfeesten, kermissen, ...) tot in de eerste helft van vorige eeuw werden gezongen. Meestal gaat het over "moeilijke" of "onmogelijke" liefdes, dramatische gebeurtenissen (overlijden in het kinderbed, ...), soms moraliserende (de invloed van "de fles"), of gewoon plezante liedjes over jeugdherinneringen, hechte vriendschappen, of een "ongelukkige" ziekenhuisopname, ...

Van deze liederen bestaan geen gedrukte teksten of muziekarrangementen. Ze werden gezongen tijdens familiefeesten en werden zo doorgegeven aan de volgende generaties. Dat maakt dat er soms verschillende versies van eenzelfde lied in omloop kwamen.

De Waanzin "ontdekte" een aantal 80-plussers die nog een gans repertoire van deze oude liederen bezaten, neergeschreven in vergeelde "schriftjes", of gewoon bewaard "in hun hoofd".
Zij hebben die oude liederen voor ons gezongen en wij hebben ze vastgelegd op digitale klankband.
Voor de liedjes werden de muzikale arrangementen uitgeschreven en ze werden "bewerkt" waardoor ze voor een breed publiek toegankelijk zijn.